جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941022102030837 (بررسی روش و راهبردهای تحقیق در مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم (نمونه موردی: ارتباط معماری با قرآن کریم
هانیه اخوت
2 13950428105592884 نقد و بررسی رویکرد تحقیق موضوعی در قرآن کریم
محسن هاشمی
مصطفی حسینی گلکار
3 139504281025402887 روش شناسی تحقیق موضوعی در قرآن کریم: طراحی الگویی کاربردی برای پژوهش های میان رشتهای
مهدی سپهری
سعید مسعودی پور
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)