• راهنماي تدوين مقاله

  راهنمای نویسندگان

  دوفصلنامه تخصصی «پژوهشهای میان‌رشته‌ای قرآن کریم»در راستای منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به منظور اشاعه و گسترش مطالعات میان‌رشته‌ای در زمینه قرآن و ایجاد بستری مناسب برای کاربردی کردن مفاهیم، فرهنگ و پژوهش‌های قرآنی در سطوح مختلف سازمان‌ها و مؤسسات و همچنین انتشار نتایج پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآن کریم به همت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور (جهاد دانشگاهی) پایه‌ریزی و راه‌اندازی شده است.

   

  راهنماي نويسندگان مقالات

  دو فصلنامه تخصصي پژوهش‌هاي میان‌رشته‌ای قرآن كريم وابسته به سازمان فعاليت‌هاي قرآني دانشگاهیان كشور (جهاد دانشگاهي) است. اين نشريه در قالب دوفصلنامه و به زبان فارسي، منتشر می‌شود و در برگيرنده مقالات مرتبط با تمام گرايش­هاي میان‌رشته‌ای قرآني است. علاقه‌مندان، پژوهشگران و صاحب‌نظران محترم می‌توانند مقالات خود را به آدرس فصلنامه ارسال کنند تا پس از بررسي و تأیید داوران در نوبت چاپ قرار گيرند. عدم رعايت اصول مذكور، موجب عدم پذيرش يا تأخير در مراحل بررسي علمي، چاپ و انتشار مقالات دريافتي خواهد شد.

  تعهدات

  نويسنده مقاله و در صورت گروهي بودن، نويسنده پاسخگو، بايد تعهد کند كه مقاله ارسالي تاكنون در هيچ نشريه علمي ديگري منتشر نشده است و همزمان با اين نشريه به نشريه ديگري ارائه نخواهد شد. مسئوليت علمي مطالب نيز به عهده نويسنده يا نويسنده پاسخگوي مقاله است.

   

  اصول ومعيارهاي كلي

  1-    تمامي مقالات بايد به زبان فارسي بوده و در نگارش آن‌ها، آيين نگارش فارسي كاملاً مراعات شود، در مورد به كار بردن اصطلاحات علمي، در صورت وجود معادل فارسي پذيرفته شده، ترجمه اصطلاح و بلافاصله اصل اصطلاح در داخل پرانتز آورده شود، در غير اين صورت، ذكر اصل اصطلاح كافي است.

  2-   فصلنامه در رد يا قبول و اصلاح مقالات آزاد است و در صورت لزوم، نظرات اصلاحي و مشورتي خود را به اطلاع نويسنده يا نويسندگان می‌رساند.

  مقالات دريافتي و ملحقات آنها در دفتر فصلنامه، بايگاني نمی‌شود و در هر صورت، مسترد نخواهد شد. (لازم به ذكر است كه مقاله نمی‌بایست از 30 صفحه متعارف A4 تجاوز کند).

  تنظيم بخش‌های مختلف مقاله

  در تنظيم و نگارش قسمت‌های مختلف مقالات ارسالي، بايد ترتيب زير مراعات گردد:

  صفحه اول شامل موارد زير است:

  عنوان كامل مقاله به فارسی و انگلیسی بايد در برگيرنده موضوع مقاله باشد. برای عنوان فارسی قلم (B Zar)، سایز 13 ضخيم و برای عنوان انگلیسی قلم (Times News Roman) سایز 12 ضخیم به کار برده شود.

  نام و نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان، رتبه علمي -در صورت دارا بودن سمت دانشگاهي- كه بايد بلافاصله پس از عنوان مقاله آورده شود (جهت دسترسي ساير محققين به نويسنده E-mail و نشاني نويسنده پاسخگو، شامل نشاني كامل پستي، شماره تلفن، نمابر و مقاله).

   

   

  صفحه دوم شامل چكيده مقاله با مشخصات زيراست:

  چكيده بايد به دو زبان فارسي و انگليسي (حداقل 200 و حداكثر در 250 كلمه) تهيه شود.

  الف) چكيده فارسي؛ لازم نيست داراي ساختار باشد، ليكن لازم است اهداف، روش تحقيق، مهمترين يافته و نتيجه مطالعه را در برگيرد.

  در پايان چكيده بايستي سه تا پنج واژه با عنوان کلیدواژه‌ها معرفي شود.

  ب) چكيده انگليسي؛ لازم است داراي ساختار باشد.

  ج) در پايان چكيده انگليسي می­بایست سه تا پنج واژه به عنوان کلیدواژه‌ها (Keywords) معرفی شود.

   

  صفحات بعدي شامل متن مقاله،با مشخصات زيراست:

  مقدمه و بيان مسأله (فرضيات، سؤالات پژوهش و ضرورت تحقيق).

  بايد ضمن بيان هدف از تحقيق، خلاصه‌ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقيق مورد نظر را كه در گذشته به انجام رسيده است، با ذكر منابع مربوط بيان نمايد (در سرتاسر متن مقاله برای جملات فارسی از فونت B Zar با سایز 12 و برای جملات و آیات عربی از فونت  Arabic Typesetting استفاده شود).

   

   

   

  روش‌شناسی پژوهش

  بايد نحوه طراحي، مطالعه، چگونگي انتخاب نمونه و نيز چگونگي جمع‌آوری و تجزيه و تحليل داده‌ها را به طور كامل شرحداد (معرفي ابزارهاي اندازه‌گیری و شواهد مبنی بر اعتباریابی).

   

  یافته‌ها

  1-   یافته‌های حاصل از تحقيق بايد در قالب متن، جداول و نمودارها به طور كامل بيان شود.

  2-   مطالب مطرح شده در متن، جداول و نمودارها نبايد تكرار باشد.

   

  نتيجه­ گیری

  در اين قسمت، روند انجام تحقيق حاضر و یافته‌های حاصل از آن با موارد مشابه قبلي، در داخل و خارج كشور مقايسه و در مورد دلايل رد يا قبول آنها به صورت كامل بحث می‌شود؛ در پايان بهتر است جهت بهتر انجام شدن تحقيقات مشابه در آينده، راهكارهايي پيشنهاد شود.

  تشكروقدرداني

  در اين قسمت، نويسنده يا گروه نويسندگان می‌توانند از افراد يا مؤسساتی كه به نحوي در انجام مطالعه يا تدوين مقاله، همكاري کرده‌اند، تقدير به عمل آورند. استفاده يا عدم استفاده اين قسمت در متن مقاله اختياري است.

   

  منابع

  فهرست منابع به كار رفته در مقاله، بايد حتماً در صفحه‌ای جدا تايپ و به روش APA و بر اساس حروف الفبا تنظيم شود.

   

  حالت‌های گوناگون استناد درمتن

  1-   اگر استناد از نقل قول مستقيم باشد و در ضمن نامي از صاحب اثر در متن برده نشود، در داخل پرانتز، ابتدا نام خانوادگي پديد آورده (ويرگول) سپس سال انتشار و در نهايت صفحه اثر (پس از دونقطه و فاصله) آورده می­شود. مثال: «مفهوم هرمنوتيك به منزله شاخه‌ای خاص از دانش، پديدهاي نوظهور و مربوط به دوران مدرنيته است» (واعظي، 1386، ص. 23).

  2-   در صورتی‌که اثر داراي دو نويسنده باشد نام هر دوي آنها در پرانتز آورده می‌شود؛ مانند: (بهشتي و باهنر، 1384، ص. 93). همچنین در صورتي كه بيش از دو نفر باشند در اولين استناد اسامي تمامي نويسندگان آورده می‌شود؛ مانند ويندال، اولسون و سيگنايزر، 1999، ص.354)، اما در استنادات بعدي فقط نام يك نويسنده آورده می‌شود و به جاي مابقي از واژۀ همكاران استفاده می‌شود؛ مانند: (ويندال و همکاران، 1999، ص. 354).

  3-   اگر نام پديد آورنده در متن آورده شده باشد، ديگر لزومي به ذكر نام پديد آورنده اثر در پرانتز نيست. براي مثال: واعظي (1386) معتقد است: «مفهوم هرمنوتيك به منزله شاخه‌ای خاص از دانش، پديدهاي نوظهور و مربوط به دوران مدرنيته است».

  4-    درصورتی‌که نام نویسنده و نویسندگان لاتین در متن ذکر می­شود، در بار نخست لازم است که در پاورقی به صورت انگلیسی نیز نوشته شود.

   

  مأخذنويسي در انتهاي متن

  مأخذ نويسي کتاب‌ها در انتهاي مطالب، به ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي صاحب آثار و به شرح ذيل تنظيم می‌شود:

  -  نام خانوادگي پديد آورنده (ویرگول، فاصله)، نام كوچك (یک‌فاصله)، سال انتشار در داخل پرانتز (نقطه، فاصله)، عنوان اثر به شکل ایتالیک (نقطه، فاصله)، نام و نام خانوادگي مترجم (ویرگول، فاصله)، شماره جلد (ویرگول، فاصله)، محل نشر (دونقطه، فاصله)، نام انتشارات (نقطه).

  مأخذ نويسي مقالات نيز همانند كتاب بوده و تنها تفاوت اندكي دارد.

  -  نام خانوادگي پديد آورنده (ويرگول، فاصله) نام کوچک (یک‌فاصله)، سال انتشار در داخل پرانتز (نقطه، فاصله)، عنوان اثر (نقطه، فاصله)، عنوان نشریه به شکل ایتالیک (ویرگول، فاصله)، شماره دوره -در صورت وجود شماره در داخل پرانتز (ویرگول، فاصله)، شمار ه صفحه (نقطه).

   *  اگر تعداد آثار استفاده شده از يك نويسنده در طول سال بيشتر از يك آثار باشد، آن‌ها را به ترتيب الفباي كوچك انگليسي و بعد از نام خانوادگي و نام در كنار تاريخ انتشار –داخل پرانتز - متمايز می‌شود.

  فرهنگی، علی اکبر (1373a).ارتباطات انسانی. جلد اول، تهران:انتشارات تهران.

   

  فرهنگی، علی اکبر (1373b). افکار عمومی در روابط عمومی. فصلنامه هنر هشتم ،سال اول ،شماره دوم، شماره مسلسل 6 ، ‌صص70-82.