ا

 • ابراهیمی.رحمان تحلیل علم¬سنجی تولیدات علمی در حوزه قرآن کریم [ دوره11, شماره 21 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • اتفاق.ليلا دعا درمانی:كاربردآيات فاتحه الكتاب وسوره هاي توحيد و قدر در مبتلایان به سندرم تونل کارپ [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1388]
 • احمدنژاد.مرضیه السادات تجلی آیات قرآن مجید در فرش-باغ ایرانی با تأکید بر سوره الرحمن [ دوره5, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • احمدنژاد.مرضیه السادات تجلی آیات قرآن مجید در فرش-باغ ایرانی با تأکید بر سوره الرحمن [ دوره5, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • احمدی فر.مصطفی تامين بهداشت رواني اقتصاد و تقويت آن از منظر آموزه های ديني [ دوره2, شماره 4 - بهار سال 1390]
 • احمدی.محمدحسن تواتر تاریخی در حوزه قرآن و حدیث (با تأکید بر نقد دیدگاه خاورشناسان و اخباریان) [ دوره5, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • اخوان طبسی.محمد حسین معناشناسی مفهوم «احسان» در قرآن کریم با رویکرد ساختاری [ دوره11, شماره 21 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • اخوان.پیمان راهبرد قرآن کریم در جلوگیری از تبدیل خشم اجتماعی به خشونت [ دوره10, شماره 20 - بهار - تابستان سال 1398]
 • اخوت.هانیه (بررسی روش و راهبردهای تحقیق در مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم (نمونه موردی: ارتباط معماری با قرآن کریم [ دوره5, شماره 10 - بهار - تابستان سال 1393]
 • اخوت.هانیه بازشناسی مؤلفه های هويتّی مسکن سنتی بر اساس آیات قرآن و روایات ائمه معصومین [ دوره3, شماره 7 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • اخوت.هانیه مقایسه تطبیقی ساخت و مکانیابی مساجد دوران اولیه اسلامی و مساجد دوره قاجار بر اساس آیات قرآن و روایات اسلامی [ دوره11, شماره 21 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ارشی.صادق ویژگی‌های ممتاز واژة الله از منظر معناشناختی و خوش‏نویسی [ دوره7, شماره 15 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • اژدری.رامین مبانی حاکم بر ساختار قرآن کریم در نسبت با علوم انسانی قرآن‌بنیان از منظر آیت‌الله جوادی آملی [ دوره10, شماره 20 - بهار - تابستان سال 1398]
 • استادی.آسیه منبع‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و سلامت [ دوره8, شماره 17 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • اسدی نژاد.سید محمد استحقاق اجرت‌المثل مدیر در اداره مال غیر از دیدگاه قرآن کریم و حقوق ایران [ دوره9, شماره 19 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • اسدی.مهدی نقد و بررسی ادعای نسخ حکم متعه [ دوره9, شماره 19 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • اسمعیلی صدرآبادی.مهدی شناسایی و رتبه‌بندی حیطه‌های پژوهشی در حوزه مطالعات میان رشته‌ای قرآن و سلامت [ دوره8, شماره 16 - بهار - تابستان سال 1396]
 • اسمعیلی صدرآبادی.مهدی بررسی و رتبه بندی علوم و معارف در قرآن کریم [ دوره7, شماره 15 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • اسمعیلی صدرآبادی.مهدی منبع‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و سلامت [ دوره8, شماره 17 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • اصفهانی.پروانه سلامت معنوی در پرستاران ایرانی: یک مطالعه متاآنالیز [ دوره12, شماره 22 - بهار - تابستان سال 1400]
 • افتخاری.اصغر نظریه«قدرت نرم» در قرآن کریم؛ مطالعه تطبیقی گفتمان اسلامی و غرب [ دوره6, شماره 12 - بهار - تابستان سال 1394]
 • افسری.علی سرمایه اجتماعی در اسلام [ دوره3, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1391]
 • الهی زاده.محمد حسین جامعه پردازی مبتنی بر قسط و عدل؛ برداشتی از المیزان [ دوره11, شماره 21 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • امامی.سید مجتبی جامعه پردازی مبتنی بر قسط و عدل؛ برداشتی از المیزان [ دوره11, شماره 21 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • امرایی. آرش شیوه های انعکاس آیات قرآن در دیوان ناصرخسرو [ دوره11, شماره 21 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • امرایی.آرش شیوه‌های ادبی ناصرخسرو در استفاده از آیات قرآن کریم [ دوره10, شماره 20 - بهار - تابستان سال 1398]
 • امرایی.محمد حسن واکاوی تحلیلی تعادل ساختاری تمییز در ترجمه فارسی حدّاد عادل از قرآن کریم (مطالعه موردپژوهش: سوره‌های اسراء و مریم) [ دوره8, شماره 16 - بهار - تابستان سال 1396]
 • امیری.جهانگیر واکاوی تحلیلی تعادل ساختاری تمییز در ترجمه فارسی حدّاد عادل از قرآن کریم (مطالعه موردپژوهش: سوره‌های اسراء و مریم) [ دوره8, شماره 16 - بهار - تابستان سال 1396]
 • امیری.سید محمد بررسی تطبیقی آیات و احادیث در گلستان سعدی و مرزبان‌نامه [ دوره8, شماره 17 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • امیری.نفیسه عقل و عقل گرایی در فلسفه و قرآن [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1388]
 • اميدواري.سپيده سلامت معنوي؛ مفاهيم و چالشها [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1387]
 • انصاری.مجتبی تجلی آیات قرآن مجید در فرش-باغ ایرانی با تأکید بر سوره الرحمن [ دوره5, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • انصاری.مجتبی تجلی آیات قرآن مجید در فرش-باغ ایرانی با تأکید بر سوره الرحمن [ دوره5, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • ایروانی نجفی.مرتضی درآمدی بر هستان‌شناسی قرآنی و تأثیر آن بر واژگان شناختی با تأکید بر مفهوم عمل صالح [ دوره7, شماره 15 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • ایزانلو.امید بررسي کلمه «شفاء» در قرآن‏کریم بر اساس تفاسير تشيع و اهل سنت [ دوره7, شماره 14 - بهار - تابستان سال 1395]
 • ایمانی فر.حمیدرضا آسیب‌شناسی مطالعات بین‌رشته‌ای قرآن کریم در فضای فناوری اطلاعات محور [ دوره5, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • ايمانی فر.حميدرضا مواجهه با مرگ از ديدگاه قرآن و روانشناسی [ دوره2, شماره 4 - بهار سال 1390]

آ

 • آشنا.حسام¬الدّین مطالعه تطبیقی اقناع درمدل یادگیری ومدل قرآن [ دوره6, شماره 12 - بهار - تابستان سال 1394]
 • آقائی.سینا اثبات اعجاز علمی آیه 189 اعراف و بهره‌گیری از آن در تبیین مبحث لقاح اسپرم و تخمک زیست شناسی پایه یازدهم [ دوره12, شماره 23 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • آکوچکیان.احمد سازوکار (فرایند و روش‌شناسی) پژوهش میان‌رشته‌ای ‌قرآن کریم [ دوره9, شماره 18 - بهار - تابستان سال 1397]
 • آل طاها.سید حسین نقد و بررسی ادعای نسخ حکم متعه [ دوره9, شماره 19 - پاییز - زمستان سال 1397]

ب

 • بابایی مجرد.حسین نظام‌سازي ‌قرآن‌بنيان؛ چيستي، چرايي و چگونگي [ دوره9, شماره 18 - بهار - تابستان سال 1397]
 • بارباز اصفهانی.نجمه مقایسه نظریه روانشناختی بالبی با تعالیم اسلام در ارتباط با نقش مادر در تربیت کودک [ دوره4, شماره 9 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • بازوند.علی شیوه‌های ادبی ناصرخسرو در استفاده از آیات قرآن کریم [ دوره10, شماره 20 - بهار - تابستان سال 1398]
 • بازوند.علی شیوه های انعکاس آیات قرآن در دیوان ناصرخسرو [ دوره11, شماره 21 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • باقری.پرویز زمینه های حقوق تجارت الکترونیک در قرآن و سنت [ دوره2, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • باقری.زهرا خانواده و کارکرد تربیتی آن در قرآن و روایات [ دوره8, شماره 17 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • بچاری.جعفر بررسی عوامل بازدارنده به ثمر رسیدن رنج و تلاش و نقش آن در سلامت روان [ دوره6, شماره 13 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • بختیاری.ابوالحسن خواب و بیداری به عنوان یکی از ارکان حفظ الصحة در قرآن‏ کریم [ دوره6, شماره 13 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • برزو.لیلا شناخت درمانی با استمداد از گزاره های قرآنی با تأکید بر اضطراب و افسردگی [ دوره6, شماره 13 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • بمانیان.محمدرضا بررسی ارتباط انسان با طبیعت از منظر معادشناسی در قرآن کریم [ دوره2, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • بهمنی.سعید نظام‌سازی ‌قرآن‌بنيان (مفاهيم اساسی، راهبردها و فرايندها) [ دوره9, شماره 18 - بهار - تابستان سال 1397]
 • بي‍ژني.مهدي رهیافت‌هایی قرآني درباره حقوق کودک [ دوره4, شماره 9 - پاییز - زمستان سال 1392]

پ

 • پارسائیان.محمد رابطه توسعه اقتصادی و عدالت اقتصادی از منظر قرآن [ دوره12, شماره 22 - بهار - تابستان سال 1400]
 • پور رستمی.حامد هنرهای چهارگانه سبک زندگی مؤمنانه با تکیه بر‏آموزه های رضوی [ دوره7, شماره 14 - بهار - تابستان سال 1395]
 • پورجعفر.محمدرضا (تجلي مفاهيم قرآنی در باغ ایرانی با تاکید بر سوره انسان( نمونه موردی: باغ دولت آباد یزد [ دوره4, شماره 8 - بهار - تابستان سال 1392]
 • پورجمعه.نرجس بررسی دیدگاه قرآن و روانشناسی نسبت به موفقیت بر اساس نظریه ی زمینه ای [ دوره12, شماره 22 - بهار - تابستان سال 1400]
 • پورمحمدی.سیده راضیه بررسی عوامل بازدارنده به ثمر رسیدن رنج و تلاش و نقش آن در سلامت روان [ دوره6, شماره 13 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • پورمحمدی.سیده راضیه نقش سلامت قلب در سبک زندگی از منظر قرآن کریم [ دوره6, شماره 13 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • پیروزفر.سهیل درآمدی بر هستان‌شناسی قرآنی و تأثیر آن بر واژگان شناختی با تأکید بر مفهوم عمل صالح [ دوره7, شماره 15 - پاییز - زمستان سال 1395]

ت

 • تراب زاده جهرمی.محمد صادق جامعه پردازی مبتنی بر قسط و عدل؛ برداشتی از المیزان [ دوره11, شماره 21 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • تیموری اصل.یاسر از خود بیگانگی: مقایسه ای از دیدگاه هگلیان جوان و برخی مفسران قرآن [ دوره2, شماره 4 - بهار سال 1390]

ج

 • جانیپور.محمد جهاد؛ مقوله ای فرهنگی اعتقادی در چارچوب سبک زندگی اسلامی [ دوره4, شماره 8 - بهار - تابستان سال 1392]
 • جانیپور.محمد جهاد؛ مقوله ای فرهنگی اعتقادی در چارچوب سبک زندگی اسلامی [ دوره4, شماره 8 - بهار - تابستان سال 1392]
 • جدادی.مریم بررسی اثربخشی تدبر در آیات قرآن‏کریم بر افزایش سلامت روان [ دوره7, شماره 14 - بهار - تابستان سال 1395]
 • جعفر زاده دیزآبادی.مهدی مفهوم شناسی دانشگاه علوم پزشکی اسلامی با تکیه بر آیات و روایات [ دوره6, شماره 12 - بهار - تابستان سال 1394]
 • جعفری فر.زهره شناسایی و تحلیل خلأهاي موجود در پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه آموزش ‌قرآن [ دوره8, شماره 17 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • جعفری.اکرم بررسی اثربخشی آیه‌های قرآن و موسیقی بر مبنای گسیل الکتروفوتون [ دوره8, شماره 16 - بهار - تابستان سال 1396]
 • جلالی.زهرا بررسی تأثیر آوای قرآن کریم بر سیگنال‌های قلبی و مغزی انسان [ دوره10, شماره 20 - بهار - تابستان سال 1398]
 • جمالی گندمانی.احمد واکاوی رویکردهای موجود در خصوص نظام‌سازی‌‌ ‌قرآنی [ دوره9, شماره 18 - بهار - تابستان سال 1397]
 • جمالی.احمد واکاوی مبانی مرجعیت قرآن در نقد حدیث بر پایه سیره معصومان (ع) [ دوره9, شماره 19 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • جوکار.حامد واکاوی رویکردهای موجود در خصوص نظام‌سازی‌‌ ‌قرآنی [ دوره9, شماره 18 - بهار - تابستان سال 1397]
 • جهانگیر.اکرم نقش اراده آزاد در مقابل تقديراز دیدگاه قرآن، روان‌شناسی و عصب‏شناسی [ دوره9, شماره 19 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • جهانی.سمانه جامعه شناسی خانواده در قرآن کریم [ دوره3, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1391]

چ

 • چاوشی.سید کاظم بررسی رویکردهای نظری به مدیریت اسلامی [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1388]
 • چوپانی.موسی اثربخشی استماع آوای قرآن کریم در بهبود افسردگی زنان نابارور [ دوره6, شماره 12 - بهار - تابستان سال 1394]

ح

 • حاج کاظمی.زهرا اثربخشی معنادرمانی قرآن و معنادرمانی فرانکل بر سلامت روان و بهزیستی ذهنی مادران افسرده [ دوره5, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • حاج کاظمی.زهرا موانع رویکرد تربیت اجتماعی در حوزه رفتار در بستر تحقق سلامت جامعه از منظر قرآن کریم [ دوره7, شماره 14 - بهار - تابستان سال 1395]
 • حاج کاظمی.زهرا بررسی اثربخشی تدبر در آیات قرآن‏کریم بر افزایش سلامت روان [ دوره7, شماره 14 - بهار - تابستان سال 1395]
 • حاجی مزدرانی.مرتضی ویژگی‌های ممتاز واژة الله از منظر معناشناختی و خوش‏نویسی [ دوره7, شماره 15 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • حبيبي.علي اصغر واکاوی مؤلفه‌های روايي داستان‌هاي قرآن کريم [ دوره2, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • حسینی اجداد.سیّد اسماعیل امر به معروف و نهی از منکر از منظر دین و شرایط اقامه آن [ دوره3, شماره 7 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • حسینی گلکار.مصطفی نقد و بررسی رویکرد تحقیق موضوعی در قرآن کریم [ دوره6, شماره 12 - بهار - تابستان سال 1394]
 • حسینی.سیدمازیار رویکرد انتقادی به کاربست طبقه¬بندی اخلاق هنجاری در تبیین نظریه اخلاقیِ قرآن کریم [ دوره12, شماره 22 - بهار - تابستان سال 1400]

خ

 • خاکبان.سلیمان قرآن کریم و مهندسی اجتماعی [ دوره1, شماره 3 - تابستان سال 1388]
 • خرقانی.حسن بررسی عوامل دستیابی به سلامت روان از منظر قرآن‏کریم [ دوره7, شماره 14 - بهار - تابستان سال 1395]
 • خسروی مراد.لیلا شناسایی و رتبه‌بندی حیطه‌‌های پژوهش در حوزه مطالعات میان‌رشته‌ای دانش قرآنی و علوم تربیتی [ دوره9, شماره 19 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • خسروی مراد.لیلا تحلیل تطبیقی جایگاه آموزش عمومی قرآن در نظام آموزشی معاصر (باتاکید بر دوره ابتدایی) [ دوره12, شماره 22 - بهار - تابستان سال 1400]
 • خطیبی.اعظم مطالعه تطبیقی معیارهای گرو هبندی در جامع هشناسی و سه سوره اوّل قرآن کریم [ دوره3, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1391]
 • خمر.محمدعلی سلامت معنوی در پرستاران ایرانی: یک مطالعه متاآنالیز [ دوره12, شماره 22 - بهار - تابستان سال 1400]
 • خورشیدی.نرجس بررسی تأثیر آوای قرآن کریم بر سیگنال‌های قلبی و مغزی انسان [ دوره10, شماره 20 - بهار - تابستان سال 1398]
 • خوش منش.ابوالفضل بررسی دیدگاه قرآن و روانشناسی نسبت به موفقیت بر اساس نظریه ی زمینه ای [ دوره12, شماره 22 - بهار - تابستان سال 1400]

د

 • داداش‌پور.حمیده استحقاق اجرت‌المثل مدیر در اداره مال غیر از دیدگاه قرآن کریم و حقوق ایران [ دوره9, شماره 19 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • دانش.جابر شناسه‌های شهر در قرآن کریم [ دوره4, شماره 9 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • داودی حموله.فریده اثربخشی معنادرمانی قرآن و معنادرمانی فرانکل بر سلامت روان و بهزیستی ذهنی مادران افسرده [ دوره5, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • دستجانی.رضوانه سازوکار (فرایند و روش‌شناسی) پژوهش میان‌رشته‌ای ‌قرآن کریم [ دوره9, شماره 18 - بهار - تابستان سال 1397]

ر

 • راز.عبدالله تحلیل دیدگاه هانري كُربنَ در تأویل رمز و نقش خیال فعال در فهم متون حکمی اسلامي [ دوره3, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1391]
 • رحمان ستایش.محمد کاظم واکاوی مبانی مرجعیت قرآن در نقد حدیث بر پایه سیره معصومان (ع) [ دوره9, شماره 19 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • رستمی یکتا.فیاض نقدی بر مقاله‌ قرآن کریم و مهندسی اجتماعی [ دوره2, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • رستمیان.مرضیه بررسی تطبیقی بافت موقعیت(برون زبانی)از دیدگاه فرث، هایمز و لوئیس با سیاق حالیه [ دوره2, شماره 4 - بهار سال 1390]
 • رضایی دهنوی.صدیقه رابطه شناخت و هیجان در قرآن و روان‌شناسی [ دوره8, شماره 16 - بهار - تابستان سال 1396]
 • رفیع خواه.محسن بررسی اثربخشی تدبر در آیات قرآن‏کریم بر افزایش سلامت روان [ دوره7, شماره 14 - بهار - تابستان سال 1395]
 • رفیع خواه.محسن شناسایی و رتبه‌بندی حیطه‌های پژوهشی در حوزه مطالعات میان رشته‌ای قرآن و سلامت [ دوره8, شماره 16 - بهار - تابستان سال 1396]
 • رفیع خواه.محسن منبع‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و سلامت [ دوره8, شماره 17 - پاییز - زمستان سال 1396]

ز

 • زارع برمی.مرتضی مکان، زمان، رؤیا و شخصیت در سوره یوسف [ دوره3, شماره 7 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • زندوکیلی.محمدتقی واکاوی تحلیلی تعادل ساختاری تمییز در ترجمه فارسی حدّاد عادل از قرآن کریم (مطالعه موردپژوهش: سوره‌های اسراء و مریم) [ دوره8, شماره 16 - بهار - تابستان سال 1396]
 • زنده دل.محیا اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد قرآنی [ دوره8, شماره 17 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • زندیه.نورالدین مبانی حاکم بر ساختار قرآن کریم در نسبت با علوم انسانی قرآن‌بنیان از منظر آیت‌الله جوادی آملی [ دوره10, شماره 20 - بهار - تابستان سال 1398]

س

 • ساریخانی.عادل بررسی تحلیلی حقوق نسل های آینده از منظر قرآن کریم [ دوره12, شماره 23 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • سامه.رضا ظرفیت‌های معماری متناسب با مفهوم کیفیت زندگی انسان در قرآن [ دوره5, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • سامه.رضا مرتبه بند ی معماری متناسب با ساختار وجودی انسان [ دوره4, شماره 8 - بهار - تابستان سال 1392]
 • سپهری.مهدی روش شناسی تحقیق موضوعی در قرآن کریم: طراحی الگویی کاربردی برای پژوهش های میان رشتهای [ دوره6, شماره 12 - بهار - تابستان سال 1394]
 • ستوده نیا.محمدرضا بررسی تطبیقی ارزیابی شناختی در رویکرد روانشناسی شناختی و قرآن [ دوره5, شماره 10 - بهار - تابستان سال 1393]
 • سعدآبادی.علی اصغر تأمّلی بر دلالت تفسیر سوره‌شناختی آیه 35 از سوره احزاب بر یک الگوی توسعه و پیشرفت اجتماعی [ دوره5, شماره 10 - بهار - تابستان سال 1393]
 • سعیدی فاضل.روح الله بررسی عوامل دستیابی به سلامت روان از منظر قرآن‏کریم [ دوره7, شماره 14 - بهار - تابستان سال 1395]
 • سعیدی.ایمان بازنمایی ماهیت زیبایی شناسی از دیدگاه قرآن و حدیث [ دوره5, شماره 10 - بهار - تابستان سال 1393]
 • سلطانی.مرتضی تاکتیک‌های نفوذ دشمن در جامعه اسلامی از منظر قرآن کریم [ دوره12, شماره 23 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • سليماني.داوود منشا طبقات اجتماعي و قرآن [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1387]
 • سنجرانی.ابوالفضل اصطلاحات خاص فرهنگی قران در ترجمه [ دوره12, شماره 22 - بهار - تابستان سال 1400]
 • سیفی.الهام منبع‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و حقوق [ دوره9, شماره 19 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • سیفی.طیبه بینامتنی اشعار عبدالوهاب البیاتی با قرآن کریم [ دوره2, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1391]

ش

 • شاه ولی.منصور رویکردی نظری و عملی به هنر تصويرآفرینی قرآن برای آموزش روستاييان [ دوره3, شماره 7 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • شاهرودی.محمدرضا خانواده و کارکرد تربیتی آن در قرآن و روایات [ دوره8, شماره 17 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • شاهواروتی.مریم بررسی تفاوتهاي جنسيتي زنان و مردان در دو دیدگاه قرآن مجید و فمینیسم [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1387]
 • شجاعی.حسین موانع ترمینولوژیک همکاری میان‌رشته‌ای تاریخ با مطالعات قرآنی و راهکار برون‌رفت از آن [ دوره7, شماره 15 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • شجاعی.حسین راهبرد قرآن کریم در جلوگیری از تبدیل خشم اجتماعی به خشونت [ دوره10, شماره 20 - بهار - تابستان سال 1398]
 • شجاعی.حسین معناشناسی مفهوم «احسان» در قرآن کریم با رویکرد ساختاری [ دوره11, شماره 21 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • شرفی.علی تحلیل علم¬سنجی تولیدات علمی در حوزه قرآن کریم [ دوره11, شماره 21 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • شفیعی.علی مفهوم شناسی دانشگاه علوم پزشکی اسلامی با تکیه بر آیات و روایات [ دوره6, شماره 12 - بهار - تابستان سال 1394]
 • شهباز قهفرخی.سجاد حمایت از حریم خصوصی اشخاص از منظر آیات و روایات [ دوره3, شماره 7 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • شهدری نژاد.سمیه بررسی عوامل بازدارنده به ثمر رسیدن رنج و تلاش و نقش آن در سلامت روان [ دوره6, شماره 13 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • شهریاری.بهاره مقایسه ویژگی‌های مدیریت از دیدگاه قرآن کریم با مدیریت‌ از دیدگاه تئوریهای غربي [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1388]
 • شیبانی.رویا بررسی تأثیر آوای قرآن کریم بر سیگنال‌های قلبی و مغزی انسان [ دوره10, شماره 20 - بهار - تابستان سال 1398]
 • شیرافکن.محمد حسین تحلیل فضاهای ذهنی گفتمان شیطان در قرآن [ دوره7, شماره 15 - پاییز - زمستان سال 1395]

ص

 • صادقی امینی.محسن بنیان های نظری جامعه شناسی در قرآن کریم [ دوره5, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • صرامی فروشانی.غلام رضا بررسی اثربخشی آیه‌های قرآن و موسیقی بر مبنای گسیل الکتروفوتون [ دوره8, شماره 16 - بهار - تابستان سال 1396]
 • صمدزاده.سپیده تجلی آیات قرآن مجید در فرش-باغ ایرانی با تأکید بر سوره الرحمن [ دوره5, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • صمدزاده.سپیده تجلی آیات قرآن مجید در فرش-باغ ایرانی با تأکید بر سوره الرحمن [ دوره5, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • صمدی.مجید بررسی جایگاه آواها در حرکت بخشی به تصاویر ادبی صحنه های قیامت در قرآن کریم [ دوره4, شماره 8 - بهار - تابستان سال 1392]
 • صمدی.مجید بررسی جایگاه آواها در حرکت بخشی به تصاویر ادبی صحنه های قیامت در قرآن کریم [ دوره4, شماره 8 - بهار - تابستان سال 1392]

ط

 • طالقانی.سید عبدالوهاب بنیان های نظری جامعه شناسی در قرآن کریم [ دوره5, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • طهماسبي بلداجي.اصغر بررسي شاخصه هاي فرهنگ اسلامي جهت تامين سلامت فردي و اجتماعي از منظر قرآن‏ كريم [ دوره7, شماره 14 - بهار - تابستان سال 1395]

ع

 • عاشوری.جمال رابطه امید، شادکامی و جهت‌گیری مذهبی با سلامت معنوی مربیان قرآن [ دوره5, شماره 10 - بهار - تابستان سال 1393]
 • عباسی دره بیدی.احمد بررسی راهکارهای استفاده از اوقات فراغت در قرآن و روایات و اثر آن بر سلامتی [ دوره6, شماره 13 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • عباسی.بیژن بررسی عوامل دستیابی به سلامت روان از منظر قرآن‏کریم [ دوره7, شماره 14 - بهار - تابستان سال 1395]
 • عبدالحسین زاده.محمد نظام‌سازي ‌قرآن‌بنيان؛ چيستي، چرايي و چگونگي [ دوره9, شماره 18 - بهار - تابستان سال 1397]
 • عبدالله خانی.مرضیه نقش سلامت قلب در سبک زندگی از منظر قرآن کریم [ دوره6, شماره 13 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • عبداله. زهرا تناظر میان رویکردهای بیانی قرآن و مکاتب هنری مدرن از حیث مفهوم [ دوره12, شماره 23 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • عسگری.رضا حرمت خودکشی در قرآن و سنت و راهکارهای قرآنی برای پیشگیری آن [ دوره5, شماره 10 - بهار - تابستان سال 1393]
 • علمایی.نسيبه بررسی بافتهای تأثیر گذار در ارتباط میان فردی از دیدگاه قرآن [ دوره3, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1391]
 • علیپور.مهران اثربخشی معنادرمانی قرآن و معنادرمانی فرانکل بر سلامت روان و بهزیستی ذهنی مادران افسرده [ دوره5, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • علیزاده.مژده بررسی فراوانی مؤلفه‌های انگیزه پیشرفت در کتاب‌های ابتدایی با تأکید بر آموزه‌های قرآن و تفاسیر [ دوره9, شماره 18 - بهار - تابستان سال 1397]

غ

 • غباری بناب.باقر بررسی دیدگاه قرآن و روانشناسی نسبت به موفقیت بر اساس نظریه ی زمینه ای [ دوره12, شماره 22 - بهار - تابستان سال 1400]
 • غیاثی.مهناز بررسی اثربخشی آیه‌های قرآن و موسیقی بر مبنای گسیل الکتروفوتون [ دوره8, شماره 16 - بهار - تابستان سال 1396]

ف

 • فاضلی.آزاده تجلی آیات قرآن مجید در فرش-باغ ایرانی با تأکید بر سوره الرحمن [ دوره5, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • فاضلی.آزاده تجلی آیات قرآن مجید در فرش-باغ ایرانی با تأکید بر سوره الرحمن [ دوره5, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • فتاحی.امیر دانشگاه اسلامی و چشم انداز آن از منظر قرآن کریم [ دوره4, شماره 8 - بهار - تابستان سال 1392]
 • فرزدي.فرانك آموزه هاي قرآني و نقش نورون‌هاي آينه‌اي مغز در اثبات اثرمشاهده و نيت در ايجاد رفتار متقابل [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1388]
 • فرزند وحي.جمال فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات [ دوره4, شماره 9 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • فروزش.زیبا مبانی معرفت‌شناختی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم و روان‌شناسی [ دوره8, شماره 16 - بهار - تابستان سال 1396]
 • فرهادیان.فاطمه واکاوی روش های تربیتی برخورد با فرزند بر مبنای سوره یوسف- یک مطالعه کیفی [ دوره12, شماره 23 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • فغفور مغربی.حمید کتاب‌شناسی قرآن و علوم طبیعی [ دوره8, شماره 16 - بهار - تابستان سال 1396]
 • فغفور مغربی.حمید جستاری درباره رابطه گزاره های تاریخی قرآن با گزاره های علم تاریخ [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1388]
 • فقیه ایمانی.زهرا بنیان های نظری جامعه شناسی در قرآن کریم [ دوره5, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • فلاح.محمدحسین اثربخشی معنادرمانی قرآن و معنادرمانی فرانکل بر سلامت روان و بهزیستی ذهنی مادران افسرده [ دوره5, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • فیضی.زهرا شناسایی معیارهای زمینه‌های پژوهشی مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم [ دوره7, شماره 15 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • فیضی.زهرا خانواده و کارکرد تربیتی آن در قرآن و روایات [ دوره8, شماره 17 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • فیضی.زهرا شناسایی و رتبه‌بندی حیطه‌‌های پژوهش در حوزه مطالعات میان‌رشته‌ای دانش قرآنی و علوم تربیتی [ دوره9, شماره 19 - پاییز - زمستان سال 1397]

ق

 • قائمی نیا.علی رضا تحلیل فضاهای ذهنی گفتمان شیطان در قرآن [ دوره7, شماره 15 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • قائمی.مرتضی بینامتنی قرآنی در مقامات ناصیف یازجی [ دوره2, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • قدرت.نازنین اصطلاحات خاص فرهنگی قران در ترجمه [ دوره12, شماره 22 - بهار - تابستان سال 1400]
 • قنبرپور.معصومه بررسی تطبیقی دیدگاه قرآن با نظریات راجرز، مازلو و ویکتور فرانکل دربارۀ تقویت اراده [ دوره12, شماره 23 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • قنبری.لیلا بررسي شاخصه هاي فرهنگ اسلامي جهت تامين سلامت فردي و اجتماعي از منظر قرآن‏ كريم [ دوره7, شماره 14 - بهار - تابستان سال 1395]

ک

 • کاظمی.آمنه سادات شناسایی و رتبه‌بندی حیطه‌های پژوهشی در حوزه مطالعات میان رشته‌ای قرآن و سلامت [ دوره8, شماره 16 - بهار - تابستان سال 1396]
 • کاظمی.نجمه بررسی و رتبه بندی علوم و معارف در قرآن کریم [ دوره7, شماره 15 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • کاظمی.نجمه تحلیل تطبیقی جایگاه آموزش عمومی قرآن در نظام آموزشی معاصر (باتاکید بر دوره ابتدایی) [ دوره12, شماره 22 - بهار - تابستان سال 1400]
 • کاملی.ابراهیم مطالعه تطبیقی اقناع درمدل یادگیری ومدل قرآن [ دوره6, شماره 12 - بهار - تابستان سال 1394]
 • کاوند.علیرضا موانع رویکرد تربیت اجتماعی در حوزه رفتار در بستر تحقق سلامت جامعه از منظر قرآن کریم [ دوره7, شماره 14 - بهار - تابستان سال 1395]
 • کرباسی.وحید نظریه«قدرت نرم» در قرآن کریم؛ مطالعه تطبیقی گفتمان اسلامی و غرب [ دوره6, شماره 12 - بهار - تابستان سال 1394]
 • کرمی پور.مصطفی بررسی تحلیلی حقوق نسل های آینده از منظر قرآن کریم [ دوره12, شماره 23 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • کمالی اندانی.علی نظریه«قدرت نرم» در قرآن کریم؛ مطالعه تطبیقی گفتمان اسلامی و غرب [ دوره6, شماره 12 - بهار - تابستان سال 1394]

گ

 • گل محمدیان.محسن اثربخشی استماع آوای قرآن کریم در بهبود افسردگی زنان نابارور [ دوره6, شماره 12 - بهار - تابستان سال 1394]
 • گنجور.مهدی منبع‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و سلامت [ دوره8, شماره 17 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • گنجور.مهدی نمایه‌ی مجله پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآن کریم [ دوره10, شماره 20 - بهار - تابستان سال 1398]

م

 • محمدی.مجید واکاوی تحلیلی تعادل ساختاری تمییز در ترجمه فارسی حدّاد عادل از قرآن کریم (مطالعه موردپژوهش: سوره‌های اسراء و مریم) [ دوره8, شماره 16 - بهار - تابستان سال 1396]
 • محمدی.مهدی ویژگی‌های ممتاز واژة الله از منظر معناشناختی و خوش‏نویسی [ دوره7, شماره 15 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • محمودپور.شیما آرامش حقیقی از دیدگاه قرآن [ دوره6, شماره 13 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • محمودیان.سید احمد بررسی راهکارهای استفاده از اوقات فراغت در قرآن و روایات و اثر آن بر سلامتی [ دوره6, شماره 13 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • محمودیان.مجید بررسي تأثیر آموزش آموزه های قرآنی بر بهبود پذیرش اجتماعی [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1388]
 • محمودیان.مجید بررسي تأثیر آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی بر افسردگی دانشجويان [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1387]
 • مسبوق.سید مهدی بینامتنی قرآن و حدیث در شعر شیعی طلائع بن رُزِّیک [ دوره3, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1391]
 • مسعودی پور.سعید روش شناسی تحقیق موضوعی در قرآن کریم: طراحی الگویی کاربردی برای پژوهش های میان رشتهای [ دوره6, شماره 12 - بهار - تابستان سال 1394]
 • معینیان.الهام بررسی تطبیقی آیات و احادیث در گلستان سعدی و مرزبان‌نامه [ دوره8, شماره 17 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • مغربی.حمید منبع‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و حقوق [ دوره9, شماره 19 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • مفتح.محمد هادی الگوی نظام‌سازی سیاسی ‌قرآنی [ دوره9, شماره 18 - بهار - تابستان سال 1397]
 • مفتون.فرزانه نقش اراده آزاد در مقابل تقديراز دیدگاه قرآن، روان‌شناسی و عصب‏شناسی [ دوره9, شماره 19 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • مفتون.فرزانه .(دعا درماني (قرائت سوره فاتحه الكتاب و سوره توحيد) و كيفيت زندگي در بيماران مولتيپل اسكلروز (ام. اس [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1387]
 • مفتون.فرزانه تأویل آيه 82 سوره اسراء در رابطه با دعا و درمان [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1387]
 • منطقی.منوچهر توسعه عدالت محور و الگوی ایرانی ـ اسلامی آن [ دوره1, شماره 3 - تابستان سال 1388]
 • موسوی بیوکی.سید محمد هادی مبانی حاکم بر ساختار قرآن کریم در نسبت با علوم انسانی قرآن‌بنیان از منظر آیت‌الله جوادی آملی [ دوره10, شماره 20 - بهار - تابستان سال 1398]
 • مولودی.فاطمه درآمدی بر هستان‌شناسی قرآنی و تأثیر آن بر واژگان شناختی با تأکید بر مفهوم عمل صالح [ دوره7, شماره 15 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • مومنی.عصمت تحلیل علم¬سنجی تولیدات علمی در حوزه قرآن کریم [ دوره11, شماره 21 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مهاجر.یحیی اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد قرآنی [ دوره8, شماره 17 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • مهدوی نژاد.محمد جواد تجلی آیات قرآن مجید در فرش-باغ ایرانی با تأکید بر سوره الرحمن [ دوره5, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • مهدوی نژاد.محمد جواد تجلی آیات قرآن مجید در فرش-باغ ایرانی با تأکید بر سوره الرحمن [ دوره5, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • مهدوی نژاد.محمدجواد قصه؛ الگوی روایت تاریخی از منظر قرآن کریم [ دوره2, شماره 4 - بهار سال 1390]

ن

 • نبوی.سید مجید کتاب‌شناسی قرآن و علوم طبیعی [ دوره8, شماره 16 - بهار - تابستان سال 1396]
 • نبوی.سید مجید منبع‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و حقوق [ دوره9, شماره 19 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • نبی فر.نساء مطالعه هفت سوره از جزء سی‌ام قرآن کریم بر پایۀ دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی [ دوره4, شماره 9 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • نجارزادگان.فتح الله بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی از دیدگاه قران و حقوق کیفری ایران [ دوره1, شماره 3 - تابستان سال 1388]
 • نصیری.علی رابطه قرآن با روایات [ دوره2, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • نظری.نصرالله انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم [ دوره2, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • نعلبندی گوی آغاج. شهین بررسی تطبیقی دیدگاه قرآن با نظریات راجرز، مازلو و ویکتور فرانکل دربارۀ تقویت اراده [ دوره12, شماره 23 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • نعیمی.ابراهیم اثربخشی استماع آوای قرآن کریم در بهبود افسردگی زنان نابارور [ دوره6, شماره 12 - بهار - تابستان سال 1394]
 • نفیسی.شادی گونه‌شناسی تبیین‌های علمی از قرآن کریم [ دوره7, شماره 15 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • نقی زاده.زهرا شناسایی معیارهای زمینه‌های پژوهشی مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم [ دوره7, شماره 15 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • نقی زاده.زهرا شناسایی و رتبه‌بندی حیطه‌های پژوهشی در حوزه مطالعات میان رشته‌ای قرآن و سلامت [ دوره8, شماره 16 - بهار - تابستان سال 1396]
 • نقی زاده.زهرا شناسایی و رتبه‌بندی حیطه‌‌های پژوهش در حوزه مطالعات میان‌رشته‌ای دانش قرآنی و علوم تربیتی [ دوره9, شماره 19 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • نقی زاده.محمد بررسی اثربخشی تدبر در آیات قرآن‏کریم بر افزایش سلامت روان [ دوره7, شماره 14 - بهار - تابستان سال 1395]
 • نقی زاده.محمد شناسایی و تحلیل خلأهاي موجود در پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه آموزش ‌قرآن [ دوره8, شماره 17 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • نقی زاده.محمد منبع‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و سلامت [ دوره8, شماره 17 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • نورمحمدی.غلامرضا جستاری در نظام آفرینش جنین در قرآن؛ واکاوی مرحله نخست رشد و تکامل جنین [ دوره1, شماره 3 - تابستان سال 1388]
 • نورمحمدی.غلامرضا مراحل رشد جنین از منظر قرآن [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1388]
 • نوروزی.ابوذر قرآن کریم و کثرت گرایی دینی [ دوره1, شماره 3 - تابستان سال 1388]
 • نوری.سمیه نقد و بررسی ادعای نسخ حکم متعه [ دوره9, شماره 19 - پاییز - زمستان سال 1397]

و

 • وثیق.بهزاد مکان و مسکن در منظر اسلام [ دوره1, شماره 3 - تابستان سال 1388]
 • وثيق.بهزاد بررسی حكمت عناصر منظر دربهشت قرآني با تاكيد بر سوره مباركه الرحمن [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1387]
 • ولی زاده.ابوالقاسم درآمدی بلاغی بر جمله معترضه در قرآن کریم [ دوره11, شماره 21 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ولی زاده.ابوالقاسم درآمدی بلاغی بر جمله معترضه در قرآن کریم [ دوره10, شماره 20 - بهار - تابستان سال 1398]
 • ولی زاده.محمدمهدی درآمدی بلاغی بر جمله معترضه در قرآن کریم [ دوره10, شماره 20 - بهار - تابستان سال 1398]
 • ولی زاده.محمدمهدی درآمدی بلاغی بر جمله معترضه در قرآن کریم [ دوره11, شماره 21 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ویسی.شوبو اثربخشی معنا درمانی توأم با تلاوت قرآن و دعا بر افسردگی و سلول) T /کمکی(CD4 [ دوره3, شماره 7 - پاییز - زمستان سال 1391]

ه

 • هادیان رسنانی.الهه آسیب‌‌شناسی عوامل مؤثر بر تربیت دینی دختران [ دوره8, شماره 17 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • هاشمی.سید احمد علی نقد و بررسی رویکرد تحقیق موضوعی در قرآن کریم [ دوره6, شماره 12 - بهار - تابستان سال 1394]
 • هاشمی.مجید بررسی عوامل دستیابی به سلامت روان از منظر قرآن‏کریم [ دوره7, شماره 14 - بهار - تابستان سال 1395]

ی

 • یزدی.سیده منور بررسی اثربخشی آیه‌های قرآن و موسیقی بر مبنای گسیل الکتروفوتون [ دوره8, شماره 16 - بهار - تابستان سال 1396]
 • یونسی.حمیدرضا شناسایی و رتبه‌بندی حیطه‌‌های پژوهش در حوزه مطالعات میان‌رشته‌ای دانش قرآنی و علوم تربیتی [ دوره9, شماره 19 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • یونسی.حمیدرضا ( علت رویش شجره ای از «یقطین » کنار بدن یونس نبی( ع [ دوره2, شماره 4 - بهار سال 1390]
 • ییلاق بیگی.مانک ارتباط آموزش قرآن کریم باشادکامی [ دوره2, شماره 4 - بهار سال 1390]