• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - سلامت معنوي؛ مفاهيم و چالشها
    سپيده  اميدواري
    يكي از انواع چهارگانه سلامت، سلامت معنوي است كه ابزارهاي مختلفي براي سنجش آن در مورد افراد و گروه هاي مختلف و بررسي ارتباط سلامت معنوي با ديگر انواع سلامت (جسمي، رواني و اجتماعي) ساخته شده است. علي رغم گستره عظيم پژوهش هاي انجام شده، مشكلات بسياري همچون ابهام در تعريف چکیده کامل
    يكي از انواع چهارگانه سلامت، سلامت معنوي است كه ابزارهاي مختلفي براي سنجش آن در مورد افراد و گروه هاي مختلف و بررسي ارتباط سلامت معنوي با ديگر انواع سلامت (جسمي، رواني و اجتماعي) ساخته شده است. علي رغم گستره عظيم پژوهش هاي انجام شده، مشكلات بسياري همچون ابهام در تعريف سلامت معنوي، عدم توافق كلي بر مفاهيم اساسي مربوط به مسأله، عدم تبيين مرزهاي سلامت معنوي و معنويت، عدم دستيابي به ابزارهايي مناسب جهت سنجش سلامت معنوي (عدم طراحي صحيح سؤالات، سنجش ديگر حيطه‌هاي سلامت به جاي سلامت معنوي، عدم اعتبار و پايايي برخي ابزارهاي سنجش و...) و استفاده از نمونه هاي كوچك و غير قابل تعميم، همچنان به چشم مي‌خورد. با توجه به نفس مسأله، به نظر مي‌رسد انجام پژوهش هاي متقن علمي مبتني بر «منبع زلال معنويت»، از جمله اقداماتي است كه ممكن است در پاسخگويي به مشكلات فوق كمك كند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسي حكمت و زیبایی قصه يوسف(ع) در قرآن كريم
    قرآن حاوي گفتارهاي ارزنده‌اي است كه برخي در قالب قصه و سرگذشت بيان شده است. موضوع‌ها و داستان‌هاي قرآن مجيد از وجوه گوناگون، همواره مورد توجه پژوهشگران در عرصه‌هاي مختلف قرار گرفته است. اين مقاله به بررسي حكمت و زیبایی در قرآن، بر اساس وي‍ژگي‌هاي حكمت‌ محور بودن قصه يو چکیده کامل
    قرآن حاوي گفتارهاي ارزنده‌اي است كه برخي در قالب قصه و سرگذشت بيان شده است. موضوع‌ها و داستان‌هاي قرآن مجيد از وجوه گوناگون، همواره مورد توجه پژوهشگران در عرصه‌هاي مختلف قرار گرفته است. اين مقاله به بررسي حكمت و زیبایی در قرآن، بر اساس وي‍ژگي‌هاي حكمت‌ محور بودن قصه يوسف و جایگاه زیبایی‌شناسی قرآنی در این قصه مي‌پردازد. اين پژ‍وهش با روش توصيفي- تحليلي، به بررسي قواعد حاكم بر حكمت و زیبایی در قرآن كريم پرداخته، اين قواعد را با شخصيت يوسف (ع) در قرآن مقايسه مي‌كند نتيجه تحقيق حكايت از آن دارد كه قصه حضرت يوسف (ع) يك قصه حكمت‌محور شناخته شده و با قواعد حكمت در قرآن مطابقت دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - .(دعا درماني (قرائت سوره فاتحه الكتاب و سوره توحيد) و كيفيت زندگي در بيماران مولتيپل اسكلروز (ام. اس
    فرزانه  مفتون
    قرآن كتاب آسماني مسلمانان است كه كل ابعاد حيات انسان را در بر مي گيرد و طبيعتاً درمان بيماري ها مي‌تواند بْعدي از ابعاد بيشمار آثار آيات قدسي قرآن باشد. حكيمان مسلمان در درمان بيماران از آيات الهي استفاده مي‌كرده‌اند و در متون مذهبي و اعتقادي مسلمانان بر تأثیرات درماني چکیده کامل
    قرآن كتاب آسماني مسلمانان است كه كل ابعاد حيات انسان را در بر مي گيرد و طبيعتاً درمان بيماري ها مي‌تواند بْعدي از ابعاد بيشمار آثار آيات قدسي قرآن باشد. حكيمان مسلمان در درمان بيماران از آيات الهي استفاده مي‌كرده‌اند و در متون مذهبي و اعتقادي مسلمانان بر تأثیرات درماني فاتحه الكتاب و سوره توحيد، تأکید شده است. بر اساس اين مستندات مذهبي متقن و باور عميق به اين آيات الهي، تأثیر آيات فاتحه الكتاب و توحيد بر 12 بيمار مبتلا به بيماري مولتيپل اسكلروز(Multiple sclerosis) مطالعه شد. اين پژوهش از نوع مطالعات مداخله‌اي بوده و نتايج قبل و بعد از مداخله مقايسه شده است. مداخله شامل قرائت سوره هاي فاتحه الكتاب و توحيد براي بيماران و قراردادن دست هاي درمانگر بر سر بيمار و اعضاء درگير بيماران به هنگام قرائت آيات مذكور بوده است. ارزيابي تأثیر مداخله بر بيماران بر اساس پرسشنامه‌ استاندارد كيفيت زندگي ويژه اين بيماران(ms Qol-54)انجام شد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه بعد از مداخله،‌ معيارهاي سلامت جسماني(P=0.04) ، نشاط و شادابی (P=0.02) و مجموعه (خلاصه شده) سلامت جسماني(P=0.01) در بيماران نسبت به قبل از مداخله داراي تفاوت معني دار است. به طور كلي در صورت فراهم شدن زمينه مساعد جهت انجام گسترده تر اين نوع پژوهش ها و بررسي كارايي اين روش هاي درماني، مي توان از كاربرد اين شيوه ها در قلمرو درمان هاي طب مكمل سود جست. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تأویل آيه 82 سوره اسراء در رابطه با دعا و درمان
    فرزانه  مفتون
    و نُنَزِّلُ مِن الْقُرآن ماهُوَ شِفاء وَ رَحمةً لِلْموُمنين(1) و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است براى مؤمنان، نازل می كنيم قرآن حكيم كلام وحي و معجزه حضرت محمد(ص) مي‌باشد. در طب سنتي ايران پزشك، حكيم ناميده مي‌شد. او كه حكمت الهي مي‌دانست، دعا و دارو را براي بهبود بيمارش چکیده کامل
    و نُنَزِّلُ مِن الْقُرآن ماهُوَ شِفاء وَ رَحمةً لِلْموُمنين(1) و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است براى مؤمنان، نازل می كنيم قرآن حكيم كلام وحي و معجزه حضرت محمد(ص) مي‌باشد. در طب سنتي ايران پزشك، حكيم ناميده مي‌شد. او كه حكمت الهي مي‌دانست، دعا و دارو را براي بهبود بيمارش ادغام مي‌نمود به اين صورت كه پس از تجويز نسخه دست بر سر بيمار مي‌گذاشت و در دل دعا مي‌خواند دعايي كه عبارت از آيات و اذكار قرآن مجيد بود. مي‌دانيم آيات و احاديث اسلامي گنجينه‌اي عظيم از دستورهای مربوط به دعا و شفاست. دعادرماني در طب سنتي ما چهار ركن اساسي دارد: 1. خواندن دعا با گذاردن دست بر سر بيمار 2. تعويذ (دعاي مكتوب) 3. انتقال دعا به آب يا مواد خوراكي 4. دعا از راه دور محققي ژاپني به نام دكتر ايموتو در گزارش خود كه به صورت چهار جلد كتاب منتشر نموده مي‌گويد: آب قابليت نسخه‌برداري و حفظ اطلاعات دارد. آب اطلاعات را ضبط مي‌كند و همچنان كه در سراسر كره خاكي مي‌چرخد اطلاعات را پخش مي‌كند. آنگاه كه صوت ايجاد مي‌شود شنونده‌اي خبره وجود دارد كه صدا را دريافت مي‌كند وقتي نوشته‌اي به آب نشان داده مي شود، آب آن را به صورت ارتعاش دريافت مي‌كند و پيام را با شكل بخصوص ارائه مي‌دهد. اكنون ديگر آب صرفاً ماده نيست بلكه نيروي با ابهت حيات است. آيا نظرات او يكي از تحليلات آيه 30 سوره انبياء نيست: «وَجَعلنْا مِن الْماء كُل شيء حَي» اين دانشمند كه بخشي از تحقيقات خود را به آيه‌هايي از قرآن مجيد اختصاص داده مي‌گويد زيباترين و موزون‌ترين كريستال ها را در تصوير برداري از امواج قرآن دريافت كرده است. نتايج تكميلي و مشابه در مطالعات ساير پژوهشگران نظير «وستوم روي و حميده بي‌طرف نشان داده شده است». اگر سلامت را نوعي نظم در دستگاه‌هاي مختلف بدن تعبير كنيم، مسلماً بيماري ضد آن يعني اغتشاش و بي‌نظمي است. در اين جا اين سوال مطرح مي‌شود كه اگر دعا نظم دارد آيا نمي‌توان توجيه كرد كه موج دعا بي‌نظمي بيماري ها را جايگزين مي‌كند؛ زيرا بيش از 70 درصد محتويات جسم انسان آب است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسي تأثیر آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی بر افسردگی دانشجويان
    مجید  محمودیان
    این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی بر افسردگی دانشجویان صورت گرفته و روش تحقیق آن آزمایشی و با استفاده از گروه کنترل و انداز گیری مکرر است. جامعه تحقیق یکصد و بیست نفر از دانشجویان علوم پزشکی و حجم نمونه آن 42 نفر با انتخاب تصادفی بود چکیده کامل
    این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی بر افسردگی دانشجویان صورت گرفته و روش تحقیق آن آزمایشی و با استفاده از گروه کنترل و انداز گیری مکرر است. جامعه تحقیق یکصد و بیست نفر از دانشجویان علوم پزشکی و حجم نمونه آن 42 نفر با انتخاب تصادفی بوده است. یافته های تحقیق نشان مي دهد آموزش مهار تهای زندگی با رویکرد قرآنی و تمرینات کارگاهی آن بر متغیر وابسته افسردگی تأثیر داشته، بررسي داده هاي آماري نیز بیانگر معنی دار بودن تغییرات در شاخص افسردگی است. همچنین مشاهده مي شودF به دست آمده در سطح 95% اطمینان برای متغیر مستقل معنی دار می باشد و در سطح 95% اطمینان برای پیش آزمون معنی دار بوده و برای پس آزمون اول معنی دار نیست؛ پس نتیجه می گیریم آموزش مذکور پس از انجام تمرینات بر متغیر وابسته تأثیر دارد و متغیر پیش آزمون و پس آزمون اول تبیین کننده تغییرات پس آزمون دوم(اندازه گیری مکرر) نیست. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - منشا طبقات اجتماعي و قرآن
    داوود  سليماني
    مردم ابتدا امتي واحد بوده و بدون اختلاف مي‌زيسته‌اند؛ ولي اين امر ديري نپایيد و به دليل طبع مدني و اجتماعي انسانها و وجود تفاوت‌هايي كه مستند به خلقت انسان و قريحه استخدام در تصرف طبيعت و اوصاف و ويژگي‌هاي اوست، اختلاف در امت واحد شكل گرفته، طبقات اجتماعي به وجود مي‌آيد چکیده کامل
    مردم ابتدا امتي واحد بوده و بدون اختلاف مي‌زيسته‌اند؛ ولي اين امر ديري نپایيد و به دليل طبع مدني و اجتماعي انسانها و وجود تفاوت‌هايي كه مستند به خلقت انسان و قريحه استخدام در تصرف طبيعت و اوصاف و ويژگي‌هاي اوست، اختلاف در امت واحد شكل گرفته، طبقات اجتماعي به وجود مي‌آيد؛ در حقيقت تشريع دين و فلسفه بعثت انبيا نيز براي تعديل و رفع اختلافات و هدايت قوا و استعدادهاي انسان براي انتخاب مسيري است كه به رشد و تعالي انسان و عدالت و انصاف اجتماعي بينجامد. انسان با داشتن فطرت الهي و وجود اهوا و غرايز و اميال گوناگون و با به دست آوردن امكانات مادي و اقتصادي، وجود طبقات را رقم مي‌‌زند. شناخت اين طبقات براي هدايت در مسير درست ضروري ست؛ ولي از نظرگاه قرآن، بودن در طبقه‌اي و يا نبودن در طبقه‌ ديگر فی نفسه داراي ارزش نيست، بلكه ارزش فرد يا طبقه، در گرو نحوه‌ رفتارها، بينش‌ها، آگاهي‌ها و ايماني است كه وي در آن قرار داشته و گام مي‌زند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی تفاوتهاي جنسيتي زنان و مردان در دو دیدگاه قرآن مجید و فمینیسم
    مریم  شاهواروتی
    در این تحقیق تلاش گردیده نسبت به بررسی تفاوتهاي جنسيتي از دو دیدگاه قرآن مجید و فمینیسم اقدام شود. در بیان دیدگاه قرآن مجید از تفسیر نمونه نوشته آیت الله مکارم شیرازی استفاده گردیده است. هدف از این تحقیق، ابتدا شفاف نمودن دیدگاههای مذکور در خصوص تفاوتهاي جنسيتي و سپس چکیده کامل
    در این تحقیق تلاش گردیده نسبت به بررسی تفاوتهاي جنسيتي از دو دیدگاه قرآن مجید و فمینیسم اقدام شود. در بیان دیدگاه قرآن مجید از تفسیر نمونه نوشته آیت الله مکارم شیرازی استفاده گردیده است. هدف از این تحقیق، ابتدا شفاف نمودن دیدگاههای مذکور در خصوص تفاوتهاي جنسيتي و سپس ارائه پیشنهادهایی جهت طراحی ساختاری منطقی و کارآمد برای جامعه امروز است. این تحقیق امیدوار است ضمن اصلاح و بهبود باورهای نسبت به موضوع جنسیت و تفاوتهای جنسیتی، موجبات رشد و تعالی جامعه به ویژه زنان را فراهم آورد. روش این تحقیق ، کیفی و با استفاده از متون مکتوب و منابع کتابخانه ای است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی حكمت عناصر منظر دربهشت قرآني با تاكيد بر سوره مباركه الرحمن
    بهزاد  وثيق
    در اين مقاله، ابتدا با مطالعه پيشينه عناصر اصلي باغ اسلامي مانند درخت، آب و ... در تمدنهاي گذشته به حكمت اين عناصر پرداخته مي شود. پس از آن با مطالعه بر ديدگاه حكمت اسلامي در مورد عناصر مذكور در قرآن و نمونه هاي باغ اسلامي، به مفهوم حكمي بهشت نزديك شده، سپس با جستجو در چکیده کامل
    در اين مقاله، ابتدا با مطالعه پيشينه عناصر اصلي باغ اسلامي مانند درخت، آب و ... در تمدنهاي گذشته به حكمت اين عناصر پرداخته مي شود. پس از آن با مطالعه بر ديدگاه حكمت اسلامي در مورد عناصر مذكور در قرآن و نمونه هاي باغ اسلامي، به مفهوم حكمي بهشت نزديك شده، سپس با جستجو در متن قرآن و توجه ويژه به سوره الرحمن، تفاسير مربوط به اين سوره مطالعه قرار می شود. مي توان دريافت كه حكمت عناصر باغ مانند نور و سايه، درخت و گياهان، آب، غرفه، قصور و مانند آن را در نظم بندي محكمي كه بر اساس هندسه قدسي، علم الهي و محيطي كه با اشارات و ذكر خود، انسان را به سعادت رهنمون سازد دانست. پرونده مقاله