• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مراحل رشد جنین از منظر قرآن
    غلامرضا  نورمحمدی
    يکي از محورهاي مهم و قابل توجه در آيات قرآن، موضوع پيدايش و آفرينش جنين است که به عنوان نقطه آغاز حيات انساني مطرح گرديده است. در يک آمار کلی، قرآن در 41 سوره با 76 آيه با بياني شيوا به اين موضوع پرداخته است، چرا که مرحله جنيني يکي از ظريف‌ترين مراحل زندگي انسان است که چکیده کامل
    يکي از محورهاي مهم و قابل توجه در آيات قرآن، موضوع پيدايش و آفرينش جنين است که به عنوان نقطه آغاز حيات انساني مطرح گرديده است. در يک آمار کلی، قرآن در 41 سوره با 76 آيه با بياني شيوا به اين موضوع پرداخته است، چرا که مرحله جنيني يکي از ظريف‌ترين مراحل زندگي انسان است که داراي اسرار و شگفتي‌هاي فراواني مي‌باشد و همگان را نيز در حيرت فرو برده است. قرآن با عبارات بسيار رسا اشاره مي‌نمايد که شگفتي‌هاي دنياي جنين چنان گسترده است که گاهي از حد انديشه بشر خارج است به گونه‌اي که در دانش جنين‌شناسي نيز با همه‌ي پيش‌رفت‌هايش هنوز بسياري از رازها و معماهاي ناگشوده پيرامون آفرينش و رشد جنين باقي مانده است. عجايب حکمت که خداوند متعال در خلقت رحم و پرورش جنين به کار برده است، قرآن ضمن اشاره به اين موضوع، بشر را به مطالعه پيرامون آن دعوت می کند تا ضمن آشنايي با مراحل گوناگون اين دوره به عظمت آفريدگار نيز پي ببرد. نکته ی جالب آن است که قرآن، تمام مراحل آفرينش و رشد جنين را با اصطلاحاتي به ظاهر ساده بيان نموده است به گونه ای که براي انسان‌هاي آن زمان نیز به آساني قابل درک بود. اما با وجود این، داده‌هاي قرآن درباره جنين آن‌چنان دقيق هستند که گاهي به نظر مي‌رسد فهم آن براي افرادي که در قرن هفتم ميلادي زندگي مي‌کرده‌اند ناممکن به نظر مي‌رسيده است. به عبارتي، اگر به خوبي در اين آيات نگريسته شود مي‌توان فهميد اطلاعاتي که قرآن ارايه داده از سطح فهم مردم آن زمان بسيار بالاتر بوده است به طوري که دانش جنين‌شناسي تنها زماني توانست برخي از داده‌هاي قرآني را اثبات نمايد که شيوه‌ي علمي مطالعه جنين را طي قرن اخير تغيير داد و در قرن بيستم، رشته جنين‌شناسي تجربي شکل گرفت که جنين‌شناسي را از يک علم توصيفي به علمي تبديل نمود که با دست‌يابي به فن‌آوري‌هاي پيچيده و پيش‌رفته سلولی بتواند به فهم روشن‌تر در روند شکل‌گيري جنين بپردازد. براي ارايه نظر جامع و کامل قرآن درباره موضوع آفرينش و رشد جنين بايد آيات قرآن با چينش منطقي دسته‌بندي شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسي تأثیر آموزش آموزه های قرآنی بر بهبود پذیرش اجتماعی
    مجید  محمودیان
    این تحقیق تاثیر آموزش آموزه های قرآنی بر بهبود پذیرش اجتماعی فراگیران را مورد بررسی قرار می دهد روش تحقیق نيمه آزمایشی بوده و با استفاده از گروه کنترل صورت گرفته است وجامعه تحقیق یکصد و بیست نفر از دانشجویان و حجم نمونه آن چهل و دو نفر با انتخاب تصادفی است. نتایج تح چکیده کامل
    این تحقیق تاثیر آموزش آموزه های قرآنی بر بهبود پذیرش اجتماعی فراگیران را مورد بررسی قرار می دهد روش تحقیق نيمه آزمایشی بوده و با استفاده از گروه کنترل صورت گرفته است وجامعه تحقیق یکصد و بیست نفر از دانشجویان و حجم نمونه آن چهل و دو نفر با انتخاب تصادفی است. نتایج تحقیق نشان مي دهد آموزش آموزه های قرآنی و تمرین های کارگاهی بر متغیر وابسته پذیرش اجتماعی تاثیر مثبت داشته است و بررسي داده هاي آماري بیانگر معنی دار بودن تغییرات در این شاخص است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - دعا درمانی:كاربردآيات فاتحه الكتاب وسوره هاي توحيد و قدر در مبتلایان به سندرم تونل کارپ
    ليلا  اتفاق
    سندرم تونل كارپ (CTS)، از شايع ترين انواع اختلالات فشارنده عصبي با هزينة بالاي يك بيليون دلار در سال است. هدف از اين مطالعه،‌ بررسي تاثير دعا درماني در مبتلايان به اين بيماري است. مواد و روشها در اين مطالعة مداخله اي، بيماران داوطلب مبتلا به CTS ( تائيد شده با دستگاه ا چکیده کامل
    سندرم تونل كارپ (CTS)، از شايع ترين انواع اختلالات فشارنده عصبي با هزينة بالاي يك بيليون دلار در سال است. هدف از اين مطالعه،‌ بررسي تاثير دعا درماني در مبتلايان به اين بيماري است. مواد و روشها در اين مطالعة مداخله اي، بيماران داوطلب مبتلا به CTS ( تائيد شده با دستگاه الكترودياگنوز) و داراي معيارهاي ورود،‌ بصورت غير احتمالي و غير متوالي، در طول پائيز 1384 وارد گرديدند. بيماران تحت دعا درماني ( هفته اي يك مرتبه تا سه هفته) قرار گرفته و از نظر علائم باليني، معاينه فيزيكي و يافته هاي الكترودياگنوز قبل و بعد از دعا درماني بررسي شدند. بررسي هاي آماري با ضريب اطمينان 95% توسط Paired – t- test وChi square انجام شد. يافته ها در اين تحقيق 12 بيمار و 23 دست مبتلا به سندرم تونل كارپ وارد شدند. 11 مورد از نوع خفيف ( 2/47% ) و 8 مورد از نوع متوسط ( 7/34%) و 4 مورد از نوع شديد (39/27% ) تحت دعا درماني قرار گرفتند. دربررسي 6 هفته پس از پايان دعا درماني، بين علائم باليني بيماري ( براساس معيار آنالوگ چشمي )، ‌معاينه فالن،‌ معاينه فالن معكوس و يافته هاي الكترودياگنوز قبل و بعد از دعا درماني،‌ از لحاظ آماري تفاوت معني داري ديده شد. (05/0> Pvalue) تغييرات بيماران درتست تينل و علامت Flick، چشمگير نبود. (05/0< Pvalue) در مجموع (8/72% ) بيماران با نوع خفيف، درمان كامل گرديده و (8/34% ) از خيلي كم تا خيلي زياد تغييراتي داشته اند كه منجر به تغيير درجه ی ابتلا، نشده اند. ( 33/58%) بيماران از اين روش درماني راضي بوده اند. نتيجه گيري تاثير دعا درماني بركاهش شدت علائم باليني، ‌تست هاي فالن و فالن معكوس و يافته هاي الكترودياگنوز چشمگير است و مطالعات بيشتري در اين زمينه با حجم نمونه ی بالاتر پيشنهاد مي گردد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - عقل و عقل گرایی در فلسفه و قرآن
    نفیسه  امیری
    تلقی عصر حاضر به عنوان عصر عقل‌گرایی، اهمیت پرداختن به مقوله‌ی عقلانیت و لزوم توجه به آن‌را به وضوح نمایان می‌سازد. با توجه به اهمیت و گسترش مطالعات میان‌ رشته‌ای در حوزه‌ی قرآن کریم، در این پژوهش با دو رویکرد فلسفی و قرآنی به تبیین عقل و عقل‌گرایی و بیان تفاوت این مقول چکیده کامل
    تلقی عصر حاضر به عنوان عصر عقل‌گرایی، اهمیت پرداختن به مقوله‌ی عقلانیت و لزوم توجه به آن‌را به وضوح نمایان می‌سازد. با توجه به اهمیت و گسترش مطالعات میان‌ رشته‌ای در حوزه‌ی قرآن کریم، در این پژوهش با دو رویکرد فلسفی و قرآنی به تبیین عقل و عقل‌گرایی و بیان تفاوت این مقوله از دیدگاه قرآن و فلسفه می‌پردازیم. با بررسی نظرات فلاسفه و نیز کاوش در آیات قرآن که ناظر به این مسأله‌ است، می‌توان دریافت که عقل فلسفی ابزاری برای معرفت است که کاربردش ادراک کلیات است؛ بر خلاف عقل قرآنی که به نحو کاربردی، سعی دارد از پدیده‌های جزئی و ظاهری به اموری کلی و مهم منتقل شود و میان جزئیات و کلیات پیوند برقرار سازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی رویکردهای نظری به مدیریت اسلامی
    سید کاظم  چاوشی
    مديريت اسلامي، موضوعي است كه ازديربازمورد تعلق خاطر همة کسانی بوده است كه دل در گرو اسلام داشته اند. براين اساس، بسياري كوشيده اند تا در جهت شناخت و معرفي اين پديدة مهم، گامي فرا پيش نهند . هر یک از این افراد از منظری به مدیریت اسلامی نگرسته اند و نتیجه این تلاشها منجر چکیده کامل
    مديريت اسلامي، موضوعي است كه ازديربازمورد تعلق خاطر همة کسانی بوده است كه دل در گرو اسلام داشته اند. براين اساس، بسياري كوشيده اند تا در جهت شناخت و معرفي اين پديدة مهم، گامي فرا پيش نهند . هر یک از این افراد از منظری به مدیریت اسلامی نگرسته اند و نتیجه این تلاشها منجر به ارائه نظریاتی در خصوص تعریف و بسط مفهوم مدیریت اسلامی شده است. مقاله حاضر اقدام به دسته بندی این نظریات به شرح زیر نموده است: 1- نظريه يا رويكرد نظري رشد در مديريت اسلامي 2- رويكرد اصول گرايي 3- رويكرد اخلاق و ويژگيهاي مديران اسلامي 4- رويكرد وظايف مديران مسلمان 5- رویکرد تاثیر ارزشهای اسلامی بر مدیریت در این مقاله سعی شده است مبانی اصولی، تعریف مدیریت اسلامی و نظریه پردازان شاخص هر رویکرد ارائه شود تا از این رهگذر امکان مقایسه، جمع بندی و تحقیق بیشتر و گسترده تر برای محققین و علاقه مندان به مبحث مدیریت اسلامی فراهم شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - آموزه هاي قرآني و نقش نورون‌هاي آينه‌اي مغز در اثبات اثرمشاهده و نيت در ايجاد رفتار متقابل
    فرانك  فرزدي
    آموزه‌هاي ديني به صور مختلف به اثر مشاهده و هم نشيني بر رفتار انسان اشاره دارد. همچنين ارزش اعمال را وابسته به نيت و قصد انجام عمل مي‌داند. متفكراني چون بوعلي‌سينا اين اثررا توضيح داده اند. دستاوردهاي علمي جديد در زمينه نوروفيزيولوژي با شناخت گروهي از نورونهاي قشر خاكس چکیده کامل
    آموزه‌هاي ديني به صور مختلف به اثر مشاهده و هم نشيني بر رفتار انسان اشاره دارد. همچنين ارزش اعمال را وابسته به نيت و قصد انجام عمل مي‌داند. متفكراني چون بوعلي‌سينا اين اثررا توضيح داده اند. دستاوردهاي علمي جديد در زمينه نوروفيزيولوژي با شناخت گروهي از نورونهاي قشر خاكستري مغز اثر مشاهده عمل را در ايجاد رفتارهاي مشابه به خوبي اثبات نموده‌اند. شایان ذکر است که اين تحقيقات نشان می دهد که اين نوع از نورون‌ها به «قصد» يعني نيت انجام عمل حساسند و عملا توانايي درك افكار و عواطف ديگران (همدلي) را به ما مي‌دهند. اهميت كاركرد اين نورون ها در شكل گيري رفتار به گونه‌اي است كه جمعي از نوروفيزيولوژيستها اختلال در عملكرد اين نورون‌ها را عامل ايجاد بيماري اوتيسم مي‌دانند. در اين راستا به محققان و مسؤلان تربيتي و رفتاري بررسي نقش و تأثير سلول هاي آينه اي مغز در رفتارهاي انساني توصيه مي‌شود؛ زیرا با شناخت حيطه عملكرد اين سلول ها و استفاده از آموزه‌هاي ديني می توان با بهره گیری و استفاده ی صحيح از آن در زمينه آموزش و ايجاد مهارت در افراد یاری گرفت و نیز از اشاعه رفتارهاي نامناسب اجتماعي پیشگیری نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - جستاری درباره رابطه گزاره های تاریخی قرآن با گزاره های علم تاریخ
    حمید  فغفور مغربی
    علم تاريخ، شاخه ای از علوم تجربي است. علوم تجربي به دو نوع کلی علوم تجربي طبیعی و علوم تجربي انساني تقسیم مي‌شود و علم تاریخ یکی از رشته های علوم تجربی انسانی محسوب می گردد. قرآن، نصی وحياني است كه بر پيامبر اسلام(ص) نازل شده است، و دارای گزاره های تاریخی می باشد. قرآن چکیده کامل
    علم تاريخ، شاخه ای از علوم تجربي است. علوم تجربي به دو نوع کلی علوم تجربي طبیعی و علوم تجربي انساني تقسیم مي‌شود و علم تاریخ یکی از رشته های علوم تجربی انسانی محسوب می گردد. قرآن، نصی وحياني است كه بر پيامبر اسلام(ص) نازل شده است، و دارای گزاره های تاریخی می باشد. قرآن متنی ثابت است، ولي برداشت‌ها و قرائت‌هاي مفسران ممكن است گوناگون باشد. قرآن دارای گزاره‌هاي تاريخي گوناگون مي با‌شد. علم تاریخ،دارای گزاره های فراوان تاریخی است. در اين مقاله تا حد امکان به گزاره‌هاي تاريخي قرآن و گزاره‌هاي علم تاريخ پرداخته شده است و رابطه وحدت و تطابق ، رابطه تمايز داشتن بررسي شده است و رابطه تعارض واقعي بين اين دو نوع گزاره ها را برخی مطرح کرده اند که مورد نقد قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - مقایسه ویژگی‌های مدیریت از دیدگاه قرآن کریم با مدیریت‌ از دیدگاه تئوریهای غربي
    بهاره  شهریاری
    این مقاله به تشریح ویژگی‌های مدیریت اسلامی از دیدگاه آیات قرآن و مقایسه آن با مدیریت برآمده از تئوریهای مدیریت غربی پرداخته است. نوع تحقيق از لحاظ هدف، كاربردي و روش انجام تحقیق توصیفی از نوع همبستگي است. در این مقاله با استفاده از منابع موجود کتابخانه‌ای و میدانی و ب چکیده کامل
    این مقاله به تشریح ویژگی‌های مدیریت اسلامی از دیدگاه آیات قرآن و مقایسه آن با مدیریت برآمده از تئوریهای مدیریت غربی پرداخته است. نوع تحقيق از لحاظ هدف، كاربردي و روش انجام تحقیق توصیفی از نوع همبستگي است. در این مقاله با استفاده از منابع موجود کتابخانه‌ای و میدانی و بهره‌گیری از مطالعات، و سندكاوي و پرسشنامه به گردآوری داده‌های مورد نیاز پرداخته شده و با بكارگيري نرم‌افزار SPSS، داده‌های گردآوری شده تجزیه و تحلیل شده است. همچنین با ترسيم جدول و نمودارهای مختلف، سعی شده میزان فاصله موجود بین عملکرد مدیریت اسلامی از دیدگاه قرآن با آنچه در تئوریهای مدیریت غربی آمده است و در حال حاضر در کشور پیاده می‌شود استخراج شود. جامعه آماري و نمونه آماری اين تحقيق، 30 نفر از اساتيد دانشگاه پيام نور مركز تهران مي‌باشند. یافته‌های تحقیق مؤید آن است که بین ویژگی‌های مطلوب مدیریت اسلامی مأخوذ از آیات قرآن با آنچه تحت عنوان وظايف اساسي مديريت (برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع، ...) بيان مي‌شود، همبستگی كامل وجود دارد. طبق نظر خبرگان مدیریت اسلامی تحت مطالعه در مدیریت اسلامی برای انجام وظایف مدیریتی از قبیل برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع، هدایت و رهبری، هماهنگی، کنترل، گزارش‌دهی و بودجه‌بندی به ویژگی‌های ذکر شده (که مأخوذ از آیات قرآن هستند) توجه بیشتری نسبت به مديريت غربي نشان داده می‌شود. این ضرورت وجود دارد كه مدیران دستگاه‌های اجرایی جهت عملی کردن ارزش‌های اصیل نهفته در متن آیات قرآن و تحقق مبانی و اصول مدیریت اسلامی، بایستی این ویژگی‌ها را مدنظر قرار دهند و اقدام به تقليل این فاصله نمایند. به عبارت روشن‌تر هرچه ارزش‌هاي برخواسته از مكتب در رابطه با مديريت اسلامي بيشتر پياده شود، فاصله كمتر خواهد بود يعني انحراف از «معيار ويژگي‌ها» كاهش مي‌يابد. محققین توجه برنامه‌ریزان رده‌ بالا را به شرایط احرازی و اعمال ویژگی‌های فوق در برنامه آموزش و انتصاب مدیران، معطوف مي نمايند. پرونده مقاله