جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941023121930864 کانون کنترل انسان در قرآن با تاکید بر مفهوم جبر و اختیار
قاسم درزی:
مریم عمیدی مظاهری
2 13980322190085 نقش اراده آزاد در مقابل تقديراز دیدگاه قرآن، روان‌شناسی و عصب‏شناسی
اکرم جهانگیر
فرزانه مفتون
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)