• صفحه اصلی
  • بررسی تأثیر آوای قرآن کریم بر سیگنال‌های قلبی و مغزی انسان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990317237630 بازدید : 2796 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی