• صفحه اصلی
  • راهبرد قرآن کریم در جلوگیری از تبدیل خشم اجتماعی به خشونت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990317237629 بازدید : 2478 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی