• صفحه اصلی
  • راهبرد قرآن کریم در جلوگیری از تبدیل خشم اجتماعی به خشونت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990317237627 بازدید : 1750 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی