جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980529191628 شیوه های انعکاس آیات قرآن در دیوان ناصرخسرو
علی بازوند
دکتر آرش امرایی
2 13990317237633 شیوه‌های ادبی ناصرخسرو در استفاده از آیات قرآن کریم
علی بازوند
آرش امرایی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)