جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13960614150467923 درآمدی بر هستان‌شناسی قرآنی و تأثیر آن بر واژگان شناختی با تأکید بر مفهوم عمل صالح
فاطمه مولودی
سهیل پیروزفر
مرتضی ایراوانی نجفی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)