مقاله


کد مقاله : 13950728139513667

عنوان مقاله : بررسی عوامل بازدارنده به ثمر رسیدن رنج و تلاش و نقش آن در سلامت روان

نشریه شماره : 22 فصل پاییز - زمستان 1394

مشاهده شده : 632

فایل های مقاله : 239 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جعفر بچاری Bachari@gmail.com استادیار دکترا
2 سیده راضیه پورمحمدی raz_sae@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد
3 سمیه شهدری نژاد Shahdorinezhad@gmail.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

انسان‏ها در زندگی خود، خواهان نتیجه مطلوب بوده و با سعی و تلاش درصدد رسیدن به آن هستند. ترس از نتیجۀ نامطلوب و شکست، روح انسان را می آزارد. امروزه ناکامی و نرسیدن به اهداف به یکی از اساسی‏ترین مشکلات روحی افراد جامعه تبدیل شده است. برخی از عوامل در زندگی، سبب می‌شود تلاش ها و رنج های انسان به نتایج مطلوب و دلخواه خود منتهی نشود. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی‏ ـ‏ تحلیلی، عوامل به ثمر نرسیدن رنج و تلاش را بر اساس آموزه‏های قرآن، مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. آموزه‏های قرآن کریم، جدا بودن مسئولیت انسان را از سعی و تلاش او تأکید می‏کند و و عوامل و موانع درونی ابتر بودن تلاش را اراده نداشتن، بی‏تدبیری، تکبر، نفاق، اخلاص نداشتن، توکل و بی هدفی معرفی می‏کند. پژوهش حاضر درصدد است تا سهم تأثیر این عوامل را در سلامت روان بیان کند؛ زیرا یکی از مهم‏ترین ابعاد سلامت، سلامت روان است که یکی از زمینه های رشد فردی و اجتماعی انسان بوده و تحقق امر سلامت، منوط به عوامل و زمینه های مختلفی از جمله داشتن فکر و روان سالم می باشد، فردی که به دلایلی گرفتار اختلال فکری و اضطراب های روحی وروانی گشته، هرگز قادر به درک درستی از واقعیت های هستی و جامعه خود نبوده و امکان ترقی و رشد در مسیر تکامل جسمی و روحی نخواهد بود.