مقاله


کد مقاله : 1394102895549888

عنوان مقاله : توسعه عدالت محور و الگوی ایرانی ـ اسلامی آن

نشریه شماره : 12 فصل تابستان 1388

مشاهده شده : 563

فایل های مقاله : 1.37 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 منوچهر منطقی 09133291183 استادیار دکترا
2 مهدی شعبانی 179 دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

توسعه و ابعاد مختلف آن از جمله مفاهیم کلیدی است که در چند دهه اخیر در مطالعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کاربرد داشته و در فرهنگ جغرافیای اقتصادی و سیاسی به عنوان یک عامل تفکیک کننده جوامع و کشورها مطرح می‌شود. این تحقیق از نوع کتابخانه‌ای بوده ودر تلاش است که با مرور منابع عمده و تحلیل نظرات، چارچوب و نقشه راهی با تبیین چشم انداز 1404 و برنامه پنجم توسعه برای توسعه عدالت محور متناسب با جامعه ایران ارائه دهد.