مقاله


کد مقاله : 1394102613305884

عنوان مقاله : ( علت رویش شجره ای از «یقطین » کنار بدن یونس نبی( ع

کلمات کلیدی : یقطین ، یونس ، کدوبن ، کدوی قلیانی

نشریه شماره : 13 فصل بهار 1390

مشاهده شده : 577

فایل های مقاله : 658 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمیدرضا یونسی 09353485099 دانشجو کارشناسی ارشد
2 مرتضی یوسف زادی 168 استادیار دکترا

چکیده مقاله

در این پژوهش معنای دقیقی از واژه یقطین، موقعیت جغرافیایی یونس نبی)ع(، بیماری های عارض شده بر وی و تأثیرات دارویی گیاه یقطین بر این امراض بررسی شده است. کلمه یقطین نام خانواده ای از گیاهان به نام کدوبن است که خواص دارویی قابل توجهی دارد و با توجه به بیماری های عارض شده بر یونسی نبی)ع( که عبارتند از: تحلیل عضلات، ریزش مو و از بین رفتن پوست، تاثیرات آن گیاه بر روی چنین امراضی مورد توجه قرار گرفته است. از میان خانواده این گیاه، کدوی قلیانی بیشترین تأثیر همخوانی را با این امراض دارد. علاوه بر این موقعیت جغرافیایی یونسی نبی)ع(؛ یعنی ساحل یافا در دریای مدیترانه نیز مؤید تاثیرات دارویی همین گیاه است.