مقاله


کد مقاله : 1394102215635853

عنوان مقاله : بررسی ارتباط انسان با طبیعت از منظر معادشناسی در قرآن کریم

کلمات کلیدی : معاد ، قرآن ، انسان ، طبیعت ، نظام

نشریه شماره : 14 فصل پاییز - زمستان 1391

مشاهده شده : 635

فایل های مقاله : 294 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا بمانيان Bemanian@modares.ac.ir دانشیار دکترا
2 الهام صالح 140 دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در چارچوب ديني، انسان نه تنها از طريق عناصر مادي، بلكه از طريق كلام و نهايتاً از طريق خداوند با عالم طبيعت پيوند دارد. قرآن كريم طبیعت و عناصر آن را به عنوان آيات الهي معرفي مي‌كند و از آن‌ها به عنوان ابزار و وسيلة شناخت اصول اساسي دین اسلام استفاده مي‌كند. مسأله معاد، كه همان بازگشت به سوي حضرت حق است، عام و كلي بوده و يكي از سنن الهي است كه بر اصل كلي حاكم بر وجود مبتني است، آنچه در اصطلاح فلسفه نظام عالم و قانون اسباب خوانده مي‌شود در زبان دين سنّت الهي ناميده مي‌شود. پژوهش حاضر بر این نکته تأکید دارد که كليت معاد به صورت يك نظام الهي بر طبیعت حاكم است، طبیعت بستر حركت معادی انسان به سمت كمال معنوي و محيط آماده شدن براي حضور در محضر الهی است، از این رو براي نظام حاكم بر عالم هستي، سه ساحت مي‌توان قائل بود كه عبارتند از: نظام الهي، نظام طبيعت و نظام انساني؛ نظام طبيعت در طول نظام الهي قرار گرفته است و تقدير نظام انسانی نيز بايد قرار گرفتن در طول ارادة الهي باشد بر اين اساس پنج نظام حركت، تعادل، تضاد، تكامل و تكوين در مورد ارتباط انسان با طبیعت از منظر معادشناسی معرفی شده و مورد بررسي قرار گرفته است.