مقاله


کد مقاله : 1394102214459850

عنوان مقاله : انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم

نشریه شماره : 14 فصل پاییز - زمستان 1391

مشاهده شده : 641

فایل های مقاله : 202 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نصرالله نظری 09192529246 دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

نوشتار پيش‌روي، با در نظر گرفتن این فرضیه كه زيست مطلوب اجتماعي انسان، مستلزم بايسته‌هايي نظير انسجام اجتماعي است؛ كوشش نموده تا انسجام اجتماعي را از ديدگاه قرآن كريم بررسی نمايد. بدین منظور در ابتدا، با معرفی الگوهای انسجام، نظیر تمایز و همانندی، به تبیین دیدگاه قرآن کریم در این زمینه پرداخته و مؤلفه¬های تقسیم کار و نظام اعتقادی، ارزشی و هنجاری مشترک را بررسی نموده است؛ سپس در ادامه از «تقویت وابستگی عاطفی»، «جامعه پذیری» و «انجام مناسک دینی» به عنوان عوامل تقویت کنندۀ انسجام و نیز از عوامل دیگری نظیر «اختلال هنجاری، نمادی و توزیعی» به عنوان عوامل اختلال انسجام اجتماعی یاد نموده است.