مقاله


کد مقاله : 1394102213599846

عنوان مقاله : مطالعه هفت سوره از جزء سی‌ام قرآن کریم بر پایۀ دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی

نشریه شماره : 19 فصل پاییز - زمستان 1392

مشاهده شده : 703

فایل های مقاله : 743 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نساء نبی فر Nesanabifar13@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

بی تردید ایده ها و اصول فکری به طرق مختلفی خود را نشان می دهند. در دستور نقش گرای نظام‌مند هلیدی، فرانقش اندیشگانی نقش مهمی در انتقال تجربیات دارند. سوره های قرآن کریم نیز در زندگی ما وسیله ای برای بازنمایی و بیان کلام خداوند می باشند. در این مقاله به بررسی هفت سوره از سوره های جزء سی ام قرآن کریم از منظر فرانقش اندیشگانی دستورِ نقش گرای نظام‌مند هلیدی پرداخته ایم تا میزان فرآیند های به‌کاررفته در این سوره ها تعیین و مشخّص شوند تا درک بهتری از این سوره های قرآنی به دست آید. این پژوهش نشان داد که در این سوره ها فرآیند اصلی مادی، بیش ترین کاربرد را برای اینکه کلام خداوند برای بشر قابل‌درک‌تر و مؤثرتر واقع شود؛ داشته است. يافته هاي اين تحقيق مي توانند مورداستفادۀ مفسرین و مترجمين كتاب قرآن باشد.