مقاله


کد مقاله : 1394102195248807

عنوان مقاله : سلامت معنوي؛ مفاهيم و چالشها

نشریه شماره : 10 فصل زمستان 1387

مشاهده شده : 623

فایل های مقاله : 178 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سپيده اميدواري somidvari@ihsr.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

يكي از انواع چهارگانه سلامت، سلامت معنوي است كه ابزارهاي مختلفي براي سنجش آن در مورد افراد و گروه هاي مختلف و بررسي ارتباط سلامت معنوي با ديگر انواع سلامت (جسمي، رواني و اجتماعي) ساخته شده است. علي رغم گستره عظيم پژوهش هاي انجام شده، مشكلات بسياري همچون ابهام در تعريف سلامت معنوي، عدم توافق كلي بر مفاهيم اساسي مربوط به مسأله، عدم تبيين مرزهاي سلامت معنوي و معنويت، عدم دستيابي به ابزارهايي مناسب جهت سنجش سلامت معنوي (عدم طراحي صحيح سؤالات، سنجش ديگر حيطه‌هاي سلامت به جاي سلامت معنوي، عدم اعتبار و پايايي برخي ابزارهاي سنجش و...) و استفاده از نمونه هاي كوچك و غير قابل تعميم، همچنان به چشم مي‌خورد. با توجه به نفس مسأله، به نظر مي‌رسد انجام پژوهش هاي متقن علمي مبتني بر «منبع زلال معنويت»، از جمله اقداماتي است كه ممكن است در پاسخگويي به مشكلات فوق كمك كند.