مقاله


کد مقاله : 13941021102730811

عنوان مقاله : .(دعا درماني (قرائت سوره فاتحه الكتاب و سوره توحيد) و كيفيت زندگي در بيماران مولتيپل اسكلروز (ام. اس

نشریه شماره : 10 فصل زمستان 1387

مشاهده شده : 533

فایل های مقاله : 281 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرزانه مفتون fmaftoon@ihsr.ac.ir دانشیار دکترا
2 اكرم جهانگير 105 مربی دانشجوی دکترا
3 ژيلا صديقي 106 دانشیار دکترا
4 مژگان كاربخش 107 استادیار دکترا
5 فرانك فرزدي 108 استادیار دکترا
6 شهناز خدايي 109 استادیار دکترا

چکیده مقاله

قرآن كتاب آسماني مسلمانان است كه كل ابعاد حيات انسان را در بر مي گيرد و طبيعتاً درمان بيماري ها مي‌تواند بْعدي از ابعاد بيشمار آثار آيات قدسي قرآن باشد. حكيمان مسلمان در درمان بيماران از آيات الهي استفاده مي‌كرده‌اند و در متون مذهبي و اعتقادي مسلمانان بر تأثیرات درماني فاتحه الكتاب و سوره توحيد، تأکید شده است. بر اساس اين مستندات مذهبي متقن و باور عميق به اين آيات الهي، تأثیر آيات فاتحه الكتاب و توحيد بر 12 بيمار مبتلا به بيماري مولتيپل اسكلروز(Multiple sclerosis) مطالعه شد. اين پژوهش از نوع مطالعات مداخله‌اي بوده و نتايج قبل و بعد از مداخله مقايسه شده است. مداخله شامل قرائت سوره هاي فاتحه الكتاب و توحيد براي بيماران و قراردادن دست هاي درمانگر بر سر بيمار و اعضاء درگير بيماران به هنگام قرائت آيات مذكور بوده است. ارزيابي تأثیر مداخله بر بيماران بر اساس پرسشنامه‌ استاندارد كيفيت زندگي ويژه اين بيماران(ms Qol-54)انجام شد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه بعد از مداخله،‌ معيارهاي سلامت جسماني(P=0.04) ، نشاط و شادابی (P=0.02) و مجموعه (خلاصه شده) سلامت جسماني(P=0.01) در بيماران نسبت به قبل از مداخله داراي تفاوت معني دار است. به طور كلي در صورت فراهم شدن زمينه مساعد جهت انجام گسترده تر اين نوع پژوهش ها و بررسي كارايي اين روش هاي درماني، مي توان از كاربرد اين شيوه ها در قلمرو درمان هاي طب مكمل سود جست.